Juridische bijstand

De Dienst voor het Wegverkeer, beter bekend als het RDW, is een zelfstandig overheidsorgaan met zeer vergaande bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn (o.a.) gebaseerd op een combinatie van het bestuursrecht, de wegenverkeerswet, en het kentekenreglement.

Het spreekt dus voor zich dat bij een geschil (of het vermoeden daarvan) met de RDW u een advocaat dient te hebben die deze speciale kennis bezit en niet terugschrikt van lastige kwesties.

Naast de algemene bijstand in bestuursrechtelijke aangelegenheden zoals geschillen met de gemeente etc. is hij tevens gespecialiseerd in RDW en CBR zaken. Daar is een specifieke website voor opgericht; www.rdwadvocaat.nl en is verbonden aan de stichting ROTA

Mr. H.J.G. Dudink

Advocaat


Bij geschillen of naheffingen inzake de BPM kunt u een beroep doen op Mr. Bothof van 123bpm. Mr. Bothof is in 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het handels- en economisch recht en heeft sindsdien een verregaand specialisme ontwikkeld in de BPM (Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen). Website van MR.Bothof; www.123bpm.nl

Mr. S. Bothof

Advocaat